Pořady TV VET

Pořady TV VET zachovávají odbornost a jsou informačním přínosem. Důraz je kladen především na informační hodnotu pořadů a tématicky zajímavé náměty pro diváka. TV VET spolupracuje s předními evropskými specialisty na obsahu pořadů a tím divákovi přináší seriózní a kvalitní informace.
 
Pro naše diváky připravujeme miniseriál s názvem Tak takhle ne,kde bychom měli diváka pobízet k tomu, aby nekrmil svého domácího mazlíčka stravou, kterou sám konzumuje a rovněž by tento pořad měl být
prokládán radami a doporučeními veterinárních lékařů. Hlavními hrdiny seriálu je rodina Dvořákových s domácím mazlíčkem psem Gastonem.
Rodina Dvořákových - vlevo syn Dan, uprostřed otec Martin, vpravo syn Adam a náš zvířecí hrdina Gaston
Rodina Dvořákových - vlevo ...
Cílem pořadů TV VET je:
 
Informovat o kvalitních produktech a službách určených pro domácí zvířata.
 
Informovat diváky o správné výživě a péči o domácí zvířata.
 
Předcházet nejčastějším chovatelským omylům v péči o domácí zvířata.
 
Klást důraz na poradenství při řešení obvyklých situací při chovu domácích zvířat.
 
Odstraňovat nejčastější obavy z veterinárních zákroků.
 
Vzdělávat diváky při rozeznávání základních příznaků běžných onemocnění
zpříjemnit klientům nutnou čekací dobu.
ZAVŘÍT