Stárnutí není nemoc

< ZPĚT

Geriatrický program  - zdravotní program pro Vaše starší psi a kočky

Stárnutí je přirozený proces každého živého organismu, který spočívá v postupných, nevratných, multisystémových změnách organismu, kdy se postupně narušují doposud fyziologické mechanismy. Tyto změny se vyznačují vysokou individuální variabilitou. Jsou výrazně snížené regenerační schopnosti, dochází k atrofii(zmenšování), tukové degeneraci, fibrotizaci (vazivovatění), snižuje se počet aktivních buněk a snižuje se i jejich  aktivita, mění se funkce jednotlivých orgánů. Většinou se objevují i konkrétní chorobné stavy spojené se stářím a které by měli být veterinárním lékařem ve spolupráci s majitelem zvířete léčeny, nebo alespoň s nimi manipulováno tak, aby se zvířeti zajistila uspokojivá kvalita zbytku života a prodloužil se jeho věk.

Stáří a jeho projevy by tudíž neměly být považovány za fatálně přitěžující okolnost, či rovnou důvod k eutanázii.

Příznaky stárnutí obecně pozorujeme u psa mezi 6.-10.rokem života, u koček pak mezi 8.-12. Délka života se  pohybuje u psa od 8 do 15 let, s průměrem kolem 12 let. Kočky se v průměru dožívají 14 let. Díky rozvoji veterinární medicíny ( diagnostika, léčebné postupy) , osvětě a v neposlední řadě finančním možnostem majitelů se za posledních 10 let průměrný věk psa v České republice prodloužil o 2 – 4 roky. U psů hraje velkou roli  plemenná příslušnost a s tím spojená váhová kategorie , kdy staticky nejdéle žijí psi vážící 8-22 kg. Nejkratšího věku se dožívá německá doga ( 7-8 let), boxer ( 8-9 let) , nejdelšího naopak jezevčík,  střední špic ( 15-17 let) . U  koček víc než plemenná příslušnost hraje roli poskytovaná péče a životní podmínky (volně či polodivoce žijící x doma , obezita ) .

Plemeno                          Hmotnost v dospělosti                 Průměrný věk

Trpasličí                                  1-5                                               10

Malá                                      5,1-12                                            12

Střední                                  12,1-25                                           13

Velká                                    25,1- 43                                          11

Obří                                     43,1 avíce                                          8

 

Obecnými příznaky stárnutí jsou změny v chování ( spavost, menší aktivita, pomalejší pohyb, vyhledávání tepla a klidu ), šedivění, vyhasínání smyslů ( horší sluch, zrak ) , kašel,  nemoci periodontu ( zubní kámen, záněty dásní, zbytnění dásní, novotvary ) a obezita. Až  95%  psů ve stáří 7-8 let trpí nějakou nemocí  dutiny ústní . Obézních je 30-50% stárnoucích psů a koček, což lze přičíst snižujícímu se objemu svalové hmoty v důsledku nižší energetické potřeby, nižší fyzické zátěži a překrmování .

Vybrané klinické příznaky stárnutí u jednotlivých orgánových systémů :

 

v    Kůže - ztráta lesku, šedivění, řídnutí, zvýraznění otlaků, zesílení kůže a snížení její elasticity, zvětšení mazových žláz

v    Oči a víčka  - zákal čočky, degenerace sítnice, úbytek světločivných buněk, papilomatoza víček ( nezhoubný novotvar), změna složení či úbytek slz a z toho plynoucí častější záněty spojivek ( suchý zánět rohovky a spojivek), hromadění pigmentu

v    Cirkulační a dýchací aparát  -  chronický zánět průdušek, fibrotizace plic (vazivovatění) a infekce, sklerotizace cév (kornatění) , srdeční vady (degenerativní onemocnění chlopní, zvětšení srdečních komor, zbytnění srdečního svalu)

v    Zažívací trakt – onemocnění periodontu (malá plemena), snížená produkce slz, trávicích šťáv, nižší vstřebávání živin a jejich horší využívání.

v    Játra – ukládání tuku, fibrotizace na úkor hepatocytů ( funkční jaterní buňky) , malá produkce žluči.

v    Ledviny – zmenšení ledvin, snižující se podíl funkční tkáně a změna funkce, nižší filtrace krevní plazmy, fibrotizace, inkontinence moči (neschopnost udržet)

v    Pohlavní aparát – nezhoubné zvětšení prostaty u samců, cysty na vaječnících  a záněty dělohy u samic, slabé příznaky říje až její vymizení

v    Pohybový aparát – úbytek svalů, fibrotizace, ochabování svalů, křehčí kosti, zmenšení objemu chrupavčité tkáně, degenerace chrupavčité tkáně a tím i kloubů, degenerace meziobratlových plotének, nižší produkce nitrokloubní tekutiny

v    Žlázy s vnitřní sekrecí – snížená produkce hormonů štítné žlázy, pohlavních hormonů, cukrovka, nadprodukce hormonů nadledvinek, u koček pak hypertyreoza (zvýšená činnost štítné žlázy)

v    Nádorová onemocnění – nádory mléčné žlázy u fen ( vč. případných metastáz v dutině hrudní, na játrech), nádorová onemocnění krve, kostní dřeně (leukémie), kožní novotvary,…

 

Do geriatrického programu se zařazují pacienti dle věku v korelaci s hmotností. Na základě zdravotního stavu a samozřejmě možnostech a přání majitele zvířete se volí konkrétní typ programu.

Za starého se považuje pes :

do 10 kg……………..od 9 let

10-25 kg……………..od 8 let

25-45 kg……………..od 7 let

nad 45 kg…………….od 6 let

 

Kočky se do geriatrického programu zařazují obvykle ve stáří  8-10 let.

Obecně platí, že čím dříve a rychleji se odhalí  konkrétní zdravotní problém, tím  snáze se může prodloužit život zvířete včasnou léčbou a ostatními zdravotními opatřeními.

v    PROGRAM č.1  :

Uplatňuje se u zjevně zdravých zvířat a je ve své podstatě preventivní.

Zahrnuje konzultaci stavu jedince, výživy, péče o chrup,srst,uši, dále důkladné klinické vyšetření, stanovení krevního obrazu, celkové bílkoviny, močoviny, kreatininu, ALP,AST a glukózy v krvi a vyšetření moči.

v    PROGRAM č.2 :  

Je vhodný u pacientů s lehčími zdravotními problémy

Oproti předešlému obsahuje kompletní krevní obraz, široké biochemické vyšetření krve a stanovení hladiny tyroxinu ( hormon štítné žlázy), vyšetření moči.

v    PROGRAM č.3 :  

Je určen pro jedince s většími zdravotními problémy

Oproti předešlým obsahuje RTG vyšetření hrudníku,břicha, EKG,

ultrasonografické vyšetření,případně dle konkrétního stavu další speciální testy(endokrinologické vyšetření,poměr bílkovina/kreatinin v moči,...)

Kromě vyšetřovacích postupů zahrnuje geriatrický program i přímé preventivní zákroky, jako je někdy mylně opomíjená každoroční revakcinace a to nejen proti vzteklině ! , podání antihelmetik (odčervení), řešení zevních parazitů,  úprava drápů, vyčištění zvukovodu. Je vhodné posoudit i případné dosavadní podávání léků s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav jedince.

Geriatrický program by se měl provádět v alespoň jednoročních intervalech a nejideálněji jej střídat s očkováním po půl roce.

Samozřejmostí u starších pacientů je důkladné klinické a laboratorní vyšetření před chirurgickým či jiným zákrokem vyžadujícím sedaci nebo narkózu pacienta.

Cílem tohoto programu, jak už bylo řečeno je včas odhalovat a řešit zdravotní problémy spojené se stářím, prodlužovat život,  znát zdravotní stav u staršího jedince a v případě nějakého akutního zdravotního problému se dle něj zachovat a vyvarovat se zbytečným komplikacím.

 

MVDr. Radek Zusko                                                                         

 

 

 
ZAVŘÍT