Předoperační a pooperační péče u psů a koček

< ZPĚT

Vyšetření před operací a anestézií (narkózou)  

Každá anestézie bývá doprovázena určitým rizikem. Cílem předoperačního vyšetření je zjistit onemocnění, která mají význam pro nadcházející anestézii. Majitele se ptáme především na onemocnění pacienta v minulosti či předchozí anestézie, čas posledního krmení, kálení a močení a současnou léčbu.  

Kromě anamnézy děláme rutinně alespoň základní vyšetření. Jde o posouzení celkového zdravotního stavu (váha, výživný stav, dehydratace, březost) a kompletní interní vyšetření. Důraz klademe na posouzení funkce dýchacího a oběhového aparátu, což je důležité pro bezproblémové vedení anestézie. Dále vyšetřujeme biochemicky z krve především jaterní a ledvinné funkce, protože tyto orgány jsou nejvíce zatěžovány při odbourávání a vyloučení anestetik. Rozsah vyšetření se musí přizpůsobit pacientovi, jeho současnému zdravotnímu stavu a rozsahu plánované operace. Proto u starších pacientů před plánovanou operací děláme rozsáhlejší vyšetření, než u mladých dospělých zvířat. Naopak, je-li nebezpečí z prodlení, je nutno podat anestézii a operovat s vědomím podstatně zvýšeného rizika v zájmu záchrany života pacienta.

Majitele seznámíme vždy se specifickými riziky operace a anestézie samotné a dáváme mu podepsat poučení o riziku, jako souhlas s anestézií a operací. 

Příprava na operaci majitelem

Před vlastním zákrokem je potřeba dodržet základní pokyny:

  • 12-18 hodin hladovka u dospělých a 4-8 hodin u pediatrických pacientů (do 6. týdnů věku), za účelem prevence aspirace (vdechnutí) zvratků
  • omezení příjmu tekutin 2-3 hodiny před zákrokem (v létě pouze 1 hodinu), naopak u pacientů dehydratovaných, zesláblých a u pacientů s onemocněním ledvin je nezbytná úprava deficitu tělních tekutin podáním infúzních roztoků
  • psa dle možností před zákrokem vyvenčit
  • mít k dispozici informace, na které se bude lékař před zákrokem ptát, viz. výše
  • jestli stav zvířete nevyžaduje hospitalizaci nebo ji majitel odmítá, doporučujeme přinést s sebou deku na přikrytí, případně zajistit si odvoz zvířete autem s doprovodem, který bude během transportu zvíře hlídat, pro menší zvířata stačí přepravka

 

Péče o pacienta po operaci

Probuzení

Probouzení je důležitou fází, podílející se na úspěchu celého zákroku. Mělo by probíhat pod dozorem lékaře, nejlépe v klidném prostředí izolovaného boxu v hospitalizaci. Majiteli nejraději zvíře vydáváme až po nabytí úplného vědomí. Malé procento zvířat může trpět tzv. paradoxní reakcí po podání anestetik, což se projevuje dezorientací v prostoru, zvíře nepoznává majitele a může reagovat agresivně i bez příčiny. V takovém případě je nutné podání mírné sedace pro odeznění tohoto přechodného stavu. Probouzení pod odborným dozorem personálu nemocnice také naprosto minimalizuje riziko z prodlení při pooperačních komplikacích, které mohou po každém zákroku nastat.
  

V domácím prostředí dopřejte pacientovi probouzení na klidném místě, vždy na zemi, nejlépe na *
nepropustné podložce. Odstraňte z okolí nebezpečné předměty, zabraňte zalézání pod postel. Zvířátko příliš nevyrušujte, raději k němu nenechte chodit děti nebo ostatní zvířata. V místnosti by neměl být průvan ani ostré světlo.

Termoregulace

Při operaci dochází ke snížení krevního tlaku a narušení termoregulace. Proto je po operaci potřeba zvířátko přikrýt dekou a k zahřívání použít zdroj aktivního tepla. U nás se k tomu používají elektrické tepelné podložky, doma můžete naplnit např. PET láhve teplou (ne horkou) vodou. Pozor na přehřátí, je třeba pravidelně kontrolovat teplotu zvířete v konečníku. Po dosažení normální hodnoty, která se pohybuje okolo39 st. C, je na místě zahřívání ukončit.

Péče o operační ránu

Pravidelná kontrola rány dvakrát denně, pokud neurčí lékař jinak, odhalí komplikace a umožní jejich včasné řešení. Může se jednat o případnou rozvíjející se infekci, narůstající edém, hromadění tekutiny v ráně, známky prasknutí jizvy nebo nekrózu (odumření) tkáně. Ke komplikacím většinou dochází 3.-5. den po operaci, kdy tělo začne na ránu reagovat. Pokud se Vám zdá, že hojení neprobíhá správně, kontaktujte ošetřujícího lékaře.
  

Pokud si zvíře ránu olizuje nebo okusuje, musíte mu v tom zabránit např. nasazením ochranného límce, nošením přelepeného košíku nebo použitím ochranného oblečku, ponožky apod. Domněnka, že sliny mají hojivý účinek, je naprosto nesprávná. V tlamičce zvířete žije mnoho druhů bakterií, kterými se olizovaná rána infikuje, navíc jazyk zvířat je velmi drsný, obzvláště u koček, a dochází tak navíc k mechanickému poškozování a následnému mokvání kůže v okolí rány. Tak se proces hojení komplikuje. Ránu udržujte v čistotě a suchu.
  

Kožní stehy by měly být při normálním průběhu hojení odstraněny za 7-10 dní. Při delším ponechání šicího materiálu v ráně se zvyšuje nebezpečí nepřiměřené tvorby jizvy a možnost vstupu infekce podél vláken do podkoží. Dodržujte proto termín vyndání stehů. Na našich pracovištích raději užíváme tzv. plastický steh vstřebatelným vláknem, takže odstraňování stehů odpadá. Jsou však případy, kdy tento typ sutury nelze použít, jako jsou např. rozsáhlé mamektomie (odstranění mléčné žlázy), infikované rány, reoperace, poúrazové rány apod. 

Krmení

Na trávicím ústrojí může dojít po anestézii  k atonii (ochablosti) střev. K prevenci obstipace (zácpy) nebo ileu (neprůchodnosti střeva) nesmí pacient po anestézii přijímat několik hodin potravu. Po operacích trávícího traktu se tato doba ještě prodlužuje! Obecně postupujte tak, že pokud je pacient orientovaný (sám dojde k misce), nabídněte mu malé množství vlažné vody. Pokud ji nevyzvrátí, můžete po cca 30 min postup opakovat. Je-li vše v pořádku, po 5-6 hodinách nabídněte zvířátku malé množství měkké potravy. V den operačního zákroku podávejte pouze cca 30% běžné denní krmné dávky. Těchto 30% rozdělte na menší části a podávejte v dvouhodinových intervalech. V dalších dnech, pokud lékař nedoporučí speciální krmný režim, můžete krmit již jako obvykle.

Bolest po operaci

Tlumení bolesti není nutné u všech operačních zákroků, u většiny operačních zákroků se již při anestézii podává látka, která zabezpečí krátkodobé pooperační tlumení bolesti. U silně bolestivých zákroků se dávají analgetika i po dobu několika dnů po operaci. Jsou však typy zákroků, u kterých je mírná bolestivost žádoucí z důvodů chování pacienta v období rekonvalescence. K podávání analgetik je nutno přistupovat individuálně s ohledem na typ zákroku, věk a temperament pacienta a s ohledem na psychický stav zvířete.

Pohybový režim

Pohybový režim po operaci je nutné upravit individuálně dle typu zákroku, stavu a stáří pacienta. Obecně po preventivních zákrocích u zdravých zvířat (např. kastrace) dodržujeme pouze omezení v podobě venčení na vodítku do doby odstranění stehů, cca jeden týden.

U pacientů po ortopedických zákrocích je toto omezení většinou delší. Při některých diagnózách je povoleno krátké venčení pouze za účelem vykonání potřeby. Po neurologických operacích je pohybový režim upraven dle nařízení operatéra.

Pokud se po operaci Váš miláček projevuje jakkoliv nestandardně nebo jinak, než Vás poučil ošetřující veterinář, okamžitě jeho stav konzultujte, případně vyhledejte nejbližší veterinární zařízení. Je lépe pacienta vícekrát zkontrolovat, nežli něco zanedbat.

 

  

MVDr. Marek Galbinec             

 
ZAVŘÍT