Kastrace psa

< ZPĚT

Důvody kastrace psů

Nejčastějšími příčinami, kdy se majitel rozhodne pro kastraci psa, jsou zejména

  1. - zamezení samčích projevů sexuálního chování (utíkání za fenami v říji, nežádoucí krytí fen)
  2. - ovlivnění dominantního nebo agresívního chování vůči lidem a psům
  3. - nemoci na pohlavních orgánech (tumory varlat, kryptorchismus)
  4. - onemocnění prostaty (benigní hyperplazie)

  

Vhodný věk ke kastraci psa

Kastraci psa lze provést kdykoliv, v případě kastrace z preventivních důvodů by měl být pejsek pohlavně dospělý, u menších plemen alespoň 1 rok starý, u velkých plemen 18 měsíců.  U nás není zvykem kastrovat zvířata v mladším věku, ale např. ve Velké Británii je obvyklé kastrovat štěňata ve věku 6-12 týdnů. Psi si zachovávají juvenilní (nedospělý) vzhled a  štěněcí chování, kdy u psa nedochází k projevům dominance ani v rámci rodiny, ani vůči ostatním zvířatům.

 

Co je kastrace psa a jak se provádí

V celkové anestézii se odstraní samčí pohlavní žlázy – varlata, která jsou  kromě tvorby samčích pohlavních buněk, spermií, zodpovědná za tvorbu samčího hormonu testosteronu a tedy i za samčí sexuální chování. 

Anestézii používáme na našem pracovišti injekční intravenózní (aplikace léčiv do žíly přes intravenózní kanylu) nebo kombinaci injekční s inhalační (směs kyslíku s narkotickým plynem Isofluranem). Typ anestézie závisí na zdravotním stavu zvířete a na požadavcích klienta. Inhalační narkóza je šetrnější, avšak také dražší. Pacient musí být alespoň 12 hodin vylačněn. Před zákrokem se připraví operační pole, což znamená vyholení a desinfekci oblasti šourku a jeho okolí. Aplikují se analgetika a antibiotika.

Vlastní zákrok spočívá v naříznutí kůže před šourkem (tzv. prescrotální přístup), poté tupou preparací uvolníme podkoží a vybavíme postupně obě varlata přes tuto jednu incizi do operační rány. Varlata zajistíme podvazem semenných provazců a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme. Zašijeme  podkoží a kůži plastickým stehem, kdy je celé vlákno schováno. Ranka je velká dle plemene 1 - 4 cm. Šourek tak zůstává zachován a výsledný kosmetický efekt je dobrý. K prevenci otoku šourku standardně používáme předoperační aplikaci antiflogistik s účinky i proti vzniku otoku, která pacient dostává i v dalších dnech po operaci dle potřeby. Celý zákrok i s přípravou většinou nepřekročí 30 minut, pacienta však propouštíme do domácí péče za dobu o něco delší, cca 1-2 hodiny, aby byl již zcela probuzen.

Péče o psa po kastraci

Pokud se váš pes bude probouzet doma, dopřejte mu klidné teplé místo. Jestli to možnosti zařízení dovolují, nechte raději pejska probouzet v hospitalizaci pod odborným dohledem. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí plného vědomí a po malých částech, aby nedošlo ke zvracení. Majitel v pooperačním období zajistí, aby si pejsek ránu nepoškodil, nejčastěji používáním  ochranného límce. Den po operaci provádíme první kontrolu a další dle potřeby, nejčastěji za týden až 10 dní. 
 

Komplikace kastrace psa

U tohoto typu zákroku se komplikace vyskytují velice zřídka. V úvahu připadá infekce kastrační rány, nesnášenlivost na některé z použitých léčiv či anestetik, reakce na použitý šicí materiál nebo sklouznutí podvazů a následné krvácení do šourku a z kastrační rány, otok šourku. Ve všech případech je nutno okamžitě vyhledat veterináře. 

 

Chování psa po kastraci

V prvních týdnech až měsících po zákroku nelze očekávat výrazné změny v útlumu sexuálního nebo dominantního chování. Uvádí se však postupný útlum u 70-80ti % kastrovaných psů. Tendenci k obezitě lze zvládnout dodržováním pravidelného pohybového režimu, výběrem vhodného krmení (např. určeného pro kastráty nebo řady light) a jeho rozumným dávkováním. Nelze potvrdit, že každý pes po kastraci ztloustne.

 

 

 

MVDr. Silvie Ševčíková 

 

 
ZAVŘÍT